Par DelfinGroup

DelfinGroup ir Latvijas finanšu tehnoloģiju (fintech) uzņēmums, kas piedāvā pieejamus, vienkāršus un uz klientiem vērstus finanšu un lombardu pakalpojumus.

Organizācijas struktūra

Akcionāru sapulce

Padome

Risku un revīzijas komiteja
Atalgojuma un nominācijas komiteja
Biznesa attīstības komiteja
iekšējais auditors

Uzņēmuma valde

Valdes priekšsēdētājs

atbildības jomas

Stratēģija
Patēriņa aizdevumi
Risku vadība un atbilstības kontrole
Datu analīze
IT attīstība
Mārketings
Zvanu centrs
Klientu apkalpošana
Parādu atgūšana
Komercdirektors

atbildības jomas

Lombardu darbība
Filiāļu tīkls
Cilvēkresursi un apmācība
Korporatīvā komunikācija
Produktu vadība - veikals
Finanšu direktors

atbildības jomas

Finanšu plānošana un kontrole
AML vadība
finanšu analīze
INVESTORU ATTIECĪBAS
GRĀMATVEDĪBA
Vadības atskaites

REVIDENTS

BDO Latvia

Starptautiski BDO ir vadoša ekspertu organizācija, kas specializējas finanšu konsultācijās un auditā. BDO globālais tīkls aptver 162 valstis un teritorijas, kur 1 500 birojos strādā 80 000 ekspertu.
BDO izdotie audita ziņojumi ir atzīti gan Latvijā, gan starptautiski. BDO Latvia ir zvērinātu auditoru sabiedrība Latvijas Republikā ar licenci Nr. 182.

IEKŠĒJAIS AUDITORS

roberts korde

Iekšējais auditors

Dzimis 1989. gadā.
Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā starptautiskajā biznesā, Latvijas Universitāte.
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Āzijas studijās, Latvijas Universitāte.
Profesionālā pieredze: Patēriņa kreditēšanas uzņēmuma 4finance vecākais iekšējais auditors (2016–2020) un iepriekš SEB Global Services valūtas maiņas un naudas tirgus operāciju speciālists (2014–2016).

Stratēģija

DelfinGroup ir par tagadni un nākotni.

Mēs pastāvīgi attīstām un piedāvājam patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību,, lai sasniegtu ilgtspējīgu izaugsmi. Attiecību veidošana ar investoriem, kā arī sociāli un videi draudzīgas politikas īstenošana padara mūs par nozīmīgu sabiedrības dalībnieku.

DelfinGroup vērtības palielināšanai esam izvirzījuši šādus ilgtermiņa mērķus:

Uz datiem pamatota lēmumu pieņemšana, kas tiek īstenota, analizējot ar vismodernāko biznesa informācijas programmatūru miljoniem klientu veiktos darījumus.
Izcila lietotāju pieredze, kas veicina klientu apmierinātību ar DelfinGroup produktiem.
Moderni IT risinājumi un kompetences kā priekšnoteikums uzņēmējdarbības paplašināšanai.
Pieejami produkti plašā filiāļu tīklā Latvijā, kā arī tiešsaistē.
Augsti novērtēts darba devējs, kas piesaista nozares izcilākos talantus un nodrošina viņus ar nepieciešamajiem instrumentiem personīgās labklājības un profesionālās izaugsmes attīstībai.
Aprites ekonomikas vēstnesis, kas veicina resursu racionālu un atkārtotu izmantošanu preču dzīves cikla pagarināšanai, attīstot platformu lietotu preču pirkšanai un pārdošanai un veicinot sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu.
Daudzveidīga finansēšanās struktūra, kas nodrošina elastību, stabilitāti un izmaksu efektivitāti.
Profesionāla korporatīvā pārvaldība, kas nodrošina DelfinGroup akcionāriem caurspīdību un finansiālo ilgtspēju.

Galvenie stratēģiskie rādītāji, kas jāsasniedz līdz 2022. un 2024. gada beigām:

Rādītājs
Neto aizdevumu portfelis
Peļņa pirms nodokļiem
EBITDA
Pašu kapitāla atdeve (ROE)
Izmaksu un ienākumu attiecība
Pašu kapitāla rādītājs
Dividenžu izmaksas rādītājs
Procentus nesošo saistību izmaksas
2022 mērķis
51 miljons eiro
8.7 miljoni eiro
12.0 miljoni eiro
>30%
<52%
>27%
>50%
8%
2024 mērķis
70 miljoni eiro
12.9 miljoni eiro
17.6 miljoni eiro
>30%
<45%
>27%
>50%
<8%

Patiesie labuma guvēji

DelfinGroup
Valde (1.33%)
SIA EC finance (18.81%)
Agris Evertovskis (100%)
SIA L24 Finance (57.53%)
Aigars Kesenfelds (49%)
Linda Kesenfelde (38%)
Ivars Kesenfelds (13%)
SIA AE Consulting (8.90%)
Agris Evertovskis (100%)
BRĪVĀ TIRDZNIECĪBĀ (13.42%)

Kopējās apgrozībā esošās akcijas: 45 319 594
2022. gada 21. aprīlī